Buradaki bilgi ve dokümanlar profesyonel amaçlarla ve yararlı olabilmek amacı ile düzenlenmiştir.yönlendirildiğiniz yani gideceğiniz linkler nedeniyle hiçbir hukuki sorumluluk kabul edilmez. Sitedeki bilgilere dayanılarak teşhis ve tedavi yapmayınız. Siteye girmekle bunları kabul etmiş sayılırsınız. Gideceğiniz sitelerdeki bilgilerin yanlış veya kötüye kullanımı halinde oluşabilecek herhangibir olumsuzluktan sitemiz sorumlu değildir.Bu şartları kabul ediyorsanız devam edebilirsiniz

Gerçeğin Dağlarına Umutsuzlukla Çıkılmaz.
ANESTEZİ

YOĞUN BAKIM

ALGOLOJİ

NUTRİSYON

ÖNEMLİ TABLOLAR

ANESTEZİ SORULARI

TIBBİ PROGRAM

PARAMEDİKAL

MESLEKİ YAZILAR

ZİYARETÇİ DEFTERİ

LİNKLER


Uzm.Dr Cengizhan EMRE
  drcemre@gmail.com
            2011
Özel Arama
ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG)


ELEKTROKARDİYOGRAF: Kalbin her siklusundaki elektriksel aktiviteyi büyüterek, kaydeden cihazdır. (amplifikatör) tarafından yükseltilen gerilimler ısıya duyarlı kağıt üzerine kaydedilir.
ELEKTROKARDİYOGRAM:Elektrokardiyograf ile elde edilen trasedir.
ELEKTROKARDİYOGRAFİ Kayıt ve yorum işlemidir.
EKG cihazı kalpten çıkan düşük voltajlı (+) ve (-) uyarıları,yükselterek  kayıt eder.Kalbin pompa yeteneği hakkında bilgi vermez.       

EKG de DERİVASYONLAR
1.FRONTAL DERİVASYONLAR:
a)Bipolar Ekstremite derivasyonları: I-II-III  'tür.

D ID IID III
D1:  + elektrot sol kola , - elektrot ise sağ kola bağlanır, iki kol arasındaki potansiyel farkı gösterir.
D2: + elektrot sol bacağa , - elektrot ise sağ kola bağlanır, sağ kol ile sol bacak arasındaki potansiyel farkı gösterir.
D3: + elektrot sol bacağa , - elektrot ise sol kola bağlanır, sol kol ile sol bacak arasındaki potansiyel farkı gösterir.

b)Unıpolar Ekstremite derivasyonları:          
Kalp siklusu boyunca  ''0'' ölçen  ''santral terminal'', EKG nin ''-'' ucuna  takılır.
EKG nin ''+'' ucunada ''araştırıcı elektrot'', sırayla sağ kola,sol kola ve sağ bacağa yerleştirilir.                       
sağ kol  =  aVR                                                                                                       
sol kol   =  aVL                                                                                                               
sağ bacak =  aVF   derivasyonlarına denk gelir

aVRaVL

aVF
2)  HORİZANTAL  DÜZLEM  DERİVASYONLARI                                       
Kalpteki elektriksel aktiviteyi ;önden arkaya,arkadan öne,sağdan sola,soldan sağa uzanan boyutlarla yansıtır. V1,V2,V3,V4,V5,V6 olmak üzere 6 derivasyon vardır.  Kalbin arka bölümü incelenmek istendiğinde V7,V8,V9 derivasyonları çekilir. Özellikle sağ ventrikül incelenmek istendiğinde ise V3,V4,V5,V6 derivasyonları sağ taraftaki simetrik yerlerine yerleştirilir
V1


V2


V3


V4


V5


V6

EKG  ÇEKİMİ
Elektrot yerlerine jel sürülür.                                                               
Ekstremite elektrotları el ve bacak bileklerinin iç kısmına  yerleştirilir.                               
EKG   çekim hızı   25mm/s                                                                       
EKG   dalga boyu    1Mv                                                                       
Göğüs derivasyonları uygun yerleştilir.

ELEKTROKARDİYOGRAFİDE      ARTEFAKT NEDENLERİ       
Hastanın hareket etmesi                                                                
Elektrorların yerleşmemesi                                                                        
Kas tremorları                                                                                
Cihazdan kaynaklanan nedenler                                                        
Dışarıdan 60/hertz lik elektrik dalgası ile etkilenme

TEMEL KAVRAMLAR
Dikey düzlemde     10 mm = 1 m Volt
Yatay düzlemde      1 mm=1 küçük kare=0,04 saniye=40 msn
5mm=5küçük kare=1 büyük kare=0,2saniye=200 msn

EKG DALGALARI ve ÖZELLİKLERİ
P Dalgası
Atriyum sistolü ile  oluşur.
< Genişliği 3 küçük kareden (0.12 sn)
< Yüksekliği 3 küçük kareden,amplititüdü (0.3 mv)
aVR hariç tüm ekstremite derivasyonlarda (+)tir.
Eğer aVR de (+) ise yanlış bağlanma ihtimali vardır
PR aralığı
P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin
başlangıcına kadar olan süredir.
0.12-0.2 sn.dir. Uyarının  SA noddan ventriküle 
iletilmesi için geçen süredir.
PR aralığının belirleyicisi  AV iletim süresidir.
Kısa P-R wolff-parkinson,white sendromunda
görülebilir.
Uzun P_R intervali ile de 1.derece
AV blok tanısı konur.

QRS KOMLEKSİ
Süre    <  0.12 sn'dir.
Anormal derecede geniş QRS durumunda
sağ veya sol  dal bloğu,  hiperkalemi düşünülebilir.
Göğüs derivasyonlarında 0.04sn den kısa olmalı
Ekstremite  derivasyonlarında; DI,  DII,  AVL ve  AVF deki  Q  dalga süresi  <  0.04 sn  olmalı 
DIII ve AVR deki  Q dalga özellikleri dikkate  alınmaz
ST SEGMENTİ 
j noktası:QRS ile ST segmentinin birleşme noktasıdır.
ST segment elevasyonu veya depresyonu iskemi bulgusu
olabilir.
ELEVASYON NEDENLERİ:
Akut MI,   Akut perikarditis,
sol dal bloğu,
normal varyasyonlar   ( örn:  atletik kalpler )
DEPRESYON NEDENLERİ:
Miyokardiyal iskemi,
digital etkisi,
ventriküler hipertrofi,
akut posterior MI,
pulmoner emboli,

T Dalgası
Ventriküler repolarizasyonu gösterir
AVR ve V1'de negatif
UZUN    T    DALGALARI Hiperkalemi.,Hiperakut MI,,Sol dal bloğu,
KISA    T    DALGALARI İskemi, Perikardit,Yaş,  ırk, Hiperventilasyon,Endişe,
İlaçlar(digitaller,…..vs),

U dalgası
T dalgasından sonra görülebilir.
Purkinje liflerinin repolarizasyonu ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.
AV blok,hiperkelsemi,Hipopotasemide SVH, bradikardi, dijital ve kinidin gibi ilaçlar U dalgasına neden olabilir


EKG Yorum Algoritması
1.EKG'ye Genel Bakış
2.Hız
3.Ritm
4.İletim Blokları
5.Aks
6.Hipertrofi
7.İskemi, Akut MI, infarkt

EKG HIZ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ
En sık kullR-R intervaline göre yapılan hız hesaplama yöntemidir.
300 / BÜYÜK KARE SAYISI
1500 / KÜÇÜK KARE SAYISI       

RİTİM DÜZENSİZ İSE;
15 büyük kare içindeki QRS sayıları toplanarak 20 ile çarpılır.
Hızın hesaplanması III   6 saniye Metodu  (irregüler ritm varlığında)
6 saniye= 30 büyük kare boyunca R dalgaları sayılır, bulunan sayı 10 ile çarpılır.
8*10=80/dk   şekil 5

Ritmin Değerlendirilmesi
1-Ritm kaydından (D II) ritmin tamamını değerlendir
-        Tamamen düzenli ritm
-        Genel olarak düzenli birkaç ekstra atım varlığı
-        Tamamen düzensiz
2-Her QRS'den önce ve sonra p dalgası var mı?
3-"p" lerin şekilleri aynı mı?
4-RR mesafeleri eşit mi? (AV blok)
5-QRS genişliği normal mi?
6-Fibrilasyon, erken, geç vuru, bloklar mevcut mu?

Normal Sinus Ritmi
Ritim düzenli
Hız: 60-100 /dak
P dalgası uniform ve her QRS öncesinede var
PR interval 0.12 - 0.20 sn ve sabit
QRS interval 0.06-0.12 sn

EKG Analizinde Sorular?
1-Normal görünümlü bir QRS kompleksi var mı?Bu soruyu öncelikle sormamızın nedeni, hayatı tehdit eden aritmilerin çoğunun geniş QRS li olmasındandır. Eğer QRS kompleksi yoksa;ritim asistoli veya ventriküler fibrilasyondur.
2-P dalgası görülüyormu? P dalgası görülemiyorsa AF veya Af dir.
3- P dalgası ve QRS kompleksleri arasında ilişki var mı?
Eğer her QRS kompleksi ile öncesindeki p dalgası arasında 0,20 sn den daha fazla süre varsa, AV blok düşünülür.
4-Kalp Hızı ne kadardır?
Kalp hızı 60-100, ise NSR olabilir.
Eğer kalp hızı < 60/dk ise, sinus bradikardisi veya a junctional escape ritim olabilir
Eğer kalp hızı > 100/dk ise, sinus taşikardisi, atrial taşikardi, or paroxysmal supraventricular tachycardia olabilir.
Bu sorulara cevap verilerek EKG yorumlanır.
Aşağıda Sık görülen bazı aritmilere ait özellikler verilmiştir.ARİTMİLER
SİNÜS TAŞİKARDİSİ:
Sinüs nodundan çıkan uyarılar100/dk üzerindedirEKG ÖZELLİKLERİ
HIZ               : 100 – 160 /dk
RİTİM           : Düzenli
P DALGASI    : Büyüklük ve şekli normal
P_R ARALIĞI : Normal
QRS               : Normal

SİNÜS BRADİKARDİSİ    Sinüs nodundan çıkan uyarılar 60/dk altındadır.       
EKG ÖZELLİKLERİ
HIZ               : 40 – 60 /dk
RİTİM           : Düzenli
P DALGASI      : Büyüklük ve şekli normal
P_R ARALIĞI   : Normal
QRS               : Normal

SİNÜS ARRESTİ
Sinüs nodu bir impuls başlatamadığında olur.
Bir veya daha fazla siklus için tüm P_QRS_T dalgaları
yoktur.P_P aralığında bozulma meydana gelir.

SİNÜS ARİTMİSİ:
SA nod uyaranları düzensizdir,sıklıkla inspirasyon ve expirasyon nedenlidir.       
EKG ÖZELLİKLERİ
HIZ                 : Genellikle normal
RİTİM             : Düzensizdir,en kısa ve en uzun P_R  intervali arasında 0.12 sn daha
fazla fark   vardır.
P  DALGASI     : Büyüklük ve şekli normal
P_R  ARALIĞI  : Normal
QRS                 : Normal

ATRİYAL FİBRİLASYON
atrial depolarizasyonu çok hızlıdır 
atrial kontraksiyon sağlanamaz.                                   
atriumlarda devamlı yer değiştiren fokuslardan
dk 350 üzerinde uyaran çıkar bunun 100 ü ancak ventriküle geçer, 
P dalgası yoktur.
Atriyal Fibrilasyon Nedenleri Hipoksi,Pulmoner emboli,Kalp hastalığı Perikardit, CAD,Digoxin toksisitesi;Hiperkapni

AV TAM BLOK NEDENLERİ:
Koroner kalp hastalığı
Myokard İnfarktüsü
CMP
Posttravmatik
İlaçlara bağlı (Digital aritmisi)
Toksik
1. derece av blok
VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ (VT)
Ektopik bir ventriküler odaktan hızlı uyarılar nedeniyledir. İleri miyokardiyal irritabiliteyi gösterir Genellikle erken ventriküler vuru ile tetiklenir. Seri olarak birbirini takip eden 3 veya daha fazla geniş QRS kompleksleri tarafından oluşturulan hızlı ve düzenli bir ritimdir
EKG özellikleri;
Hız                : 140-220 atım/dakika
Ritim                : Genel olarak düzenli, hafif bir düzensizlik olabilir
P dalgası        : İlişkili P dalgası yoktur
P-R aralığı        : Hesaplanamaz; P dalgası yoktur
QRS                : Geniş, çentikli (0.12 saniye veya daha fazla)

NEDENLERİ:
Hipoksi, Hipotansiyon,Elektrolit dengesizliği,Myokard iskemisi,Kalp yetmezliği,Digital intoksikasyon,CMP,Fazla sıvı yükü


VENTRİKÜLER FİBRİLASYON
Ventriküllerde sıra dışı bir elektriksel odak hakim hale gelir. Hız o kadar yüksektir ki kas lifleri kasılamaz fakat organize olmayan kaotik bir şekilde seğirirler.
Ritim çoğu zaman erken ventriküler vuru veya VT tarafından tetiklenir.
EKG özellikleri
Hız, ritim ve PQRST parametreleri ölçülemez (ölçülebilir dalga şekillerinin yokluğundan dolayı),EKG trasesi ventriküllerin titremesini gösteren, düzensiz dalgalarla karakterizedir.
NEDENLERİ
Akut Mİ,Tedavi edilmeyen VT,Elektrik Şoku,Hipoxi,Hipotermi,Elektrolit dengesizli

ASİSTOLİ
Miyokardiumun elektriksel aktivitesi yoktur.
EKG özellikleri;
Dalga defleksiyonları yoktur
EKG'de düz bir çizgi görülür.

NEDENLERİ:
Yaygın Kalp hastalığı, Akut Solunum yetmezliği, İskemi veya İnfarktüs,Travmaya bağlı arrest,Ventriküler anevrizma,Hipoxi, Hipotermi,Hiperkalemi, Asidoz

TORSADE DE POİNTES
Ventriküler depolarizasyonun son aşamasında oluşan bir ventriküler erken vuru tarafından başlatılan ve sıklıkla kendiliğinden sonlanan  birkaç saniye veya dakika sonar  tekrar başalayabilen bir VT çeşididir.

NEDENLERİ
Açlık
Elektrolit bozukluğu
Hipotermi
Akut S.S.S lezyonları